Konflikter på Företaget

Konflikter förekommer på alla arbetsplatser, i alla arbetslag/arbetsteam och i alla förhållanden. Om konflikten beror på arbetet eller om arbetet blir lidande bör man ta tag i dem. Därför är det viktigt att vara väl förberedd när problem uppstår.

Sverige är ett av de länder i västvärlden som ökar mest när det gäller stressrelaterade sjukdomar. Både effektivitets- och produktionskrav ökar vilket sätter större press både på chefer i olika positioner och övrig personal. Detta leder ofta till mer stress och ökade konflikter.

För att få en mer effektiv och välmående arbetsplats är det därför viktigt att förstå sambandet mellan varför konflikter uppstår och vilka kvalitéer som behövs för att lyckas hantera dessa på ett tillfredsställande sätt.

Har vi den kunskapen på våra arbetsplatser idag?

Utbildningsdagar

Vi skräddarsyr utbildningsdagar efter era behov och önskemål - men som ett exempel kan en föreläsning/utbildningsdag i konflikthantering innehålla följande:

Konflikter & kommunikation

 • Varför uppstår konflikter? Vilka uttryck tar de sig?
 • Vad krävs, vilka kvalitéer behöver vi för att lyckas med konflikthantering?

Med rätt kunskap och rätt redskap kan vi ta till oss konflikten på ett nytt sätt. Då kommer konflikter leda utvecklingen framåt. Med konfliktens hjälp kan vi både utveckla oss själva och andra för att sen möta nya utmaningar tillsammans.

En av de viktigaste faktorerna för ett effektivt och ett väl fungerande företag är en tydlig och öppen kommunikation.

Ett öppet klimat bygger i sin tur på en god självkänsla hos individen.

Därför är det viktigt att i alla former av grupputveckling också naturligt involvera personlig utveckling. Det gör vi på Lecture.

Vi ger de kunskaper som krävs för att bli en bra konflikthanterare och därmed också en viktig nyckel till utveckling.

Förändringsprocesser & grupprocesser

”Om du alltid gör det du alltid gjort, får du alltid det du alltid fått!!”

Har du inte förmågan att möta förändringar eller att förändras själv, har man svårt att ta till sig nya utmaningar. Utan utmaningar får man heller ingen utveckling.

Vi analyserar oss själva för att hitta våra starka och svaga sidor i denna process.

Lyckade grupp- och förändringsprocesser leder till utveckling och framgång. Att bli mer medveten om oss själva om hur vi påverkar och påverkas av varandra i en arbetsgrupp, är viktiga framgångsfaktorer.

Att därtill ha förmågan att själv styra sin förändringsprocess/utveckling för att få önskade beteenden att bli bestående, ger oss både harmoni, glädje och kraft.

”Att blunda från verkligheten gör man för att lindra obehag, inte för att förverkliga visionen!!”

Mental avslappning

Lär dig om mental träning - ett sätt att stressa av för att fungera och må bättre på alla plan.

Föreläsningarna bygger på stor delaktighet och engagemang hos deltagarna.

Målsättning för deltagare:

 • ÖKAD SJÄLVKÄNNEDOM OCH SJÄLVTILLIT
 • KUNNA STYRA DINA EGNA BESLUT
 • VÅGA UTMANA DIG SJÄLV
 • ÖKAD FÖRSTÅELSE KRING KONFLIKTBEGREPPET
 • HITTA FRAMGÅNGSFAKTORER HOS DIG SJÄLV
 • SKAPA TRYGGHET I DITT ARBETE
 • VETA HUR DU SKA MÖTA OLIKA KONFLIKTSITUATIONER
 • KUNNA MÖTA KRITIK OCH FEEDBACK
 • FÅ NY INSPIRATION
© Lecture. All rights reserved.