Konflikter i Skolan

Konfliktsituationer i skolan har ökat markant de sista åren.

Konflikter ska leda till utveckling och inte till missförhållanden och utbrändhet. Därför har kunskapen om och förmågan till konflikthantering blivit allt mer viktig.

Den lärare eller skolledare som inte har förmågan till konflikthantering gör ofta sig själv till ”förlorare” eller skapar många ”förlorare” runt omkring sig.

I mediarapportering spelar konflikter en framträdande roll. I rapportering om skolan är det ofta just konflikter kring arbetsro i klassrummet, arbetsbelastning och ledarskap som diskuteras.

Att lärare är ett av det mest utsatta yrket när det gäller konfliktsituationer visar flera undersökningar (arbetsmiljöverket, skolverket). Ofta är vi lärare dåligt förberedda på att hantera och klara av dessa konfliktsituationer och det behövs mer kunskap i att förstå konflikthanteringens principer och konsekvenser.

Utbildningsdagar

Vi skräddarsyr utbildningsdagar efter era behov och önskemål - men som ett exempel kan en föreläsning/utbildningsdag i konflikthantering innehålla följande:

Konfliktbegrepp och utveckling

 • Vad är en konflikt? Vilka konflikter har vi i skolan?
 • Varför uppstår konflikter? Vilka uttryck kan de ta sig?
 • Vad krävs, vilka kvalitéer behöver vi för att lyckas med konflikthantering?
 • Kreativ konfliktlösning – hur gör vi?

Med rätt kunskap och redskap kan vi ta till oss konflikten på ett nytt sätt. Då leder konflikter utveckling framåt. Med konfliktens hjälp kan vi både utveckla oss själva och andra för att sen möta nya utmaningar tillsammans.

Kommunikation och feedback

Med enkel kommunikation skapar du både trygghet och tillit.

En bra kommunikation bygger på öppenhet vilket i sin tur i grunden vilar på en god självkänsla.

”- Jag hör vad du säger.” är vanlig kommentar där man direkt stänger dörren till en öppen kommunikation.

Grupprocess och förändringsprocess

Lyckade grupp- och förändringsprocesser leder till utveckling och framgång. Att bli mer medveten om oss själva om hur vi påverkar och påverkas av varandra i en arbetsgrupp, är viktiga framgångsfaktorer.

Att därtill ha förmågan att själv styra sin förändringsprocess/utveckling för att få önskade beteenden att bli bestående, ger oss både harmoni, glädje och kraft.

Vi diskuterar vilka konflikter som uppstår och varför de uppstår. Mesta tiden går dock till att fundera kring: Hur gör jag? Vad krävs av mig, vilka kvalitéer har jag och vilka saknas, för att lyckas hantera alla dessa konflikter vi möter i skolan.

Målsättning för deltagare

 • ÖKAD SJÄLVKÄNNEDOM OCH SJÄLVTILLIT
 • KUNNA STYRA DINA EGNA BESLUT
 • VÅGA UTMANA DIG SJÄLV
 • ÖKAD FÖRSTÅELSE KRING KONFLIKTBEGREPPET
 • HITTA FRAMGÅNGSFAKTORER HOS DIG SJÄLV
 • HITTA TRYGGHET I LÄRAR-/LEDARROLLEN
 • VETA HUR DU SKA MÖTA OLIKA KONFLIKTSITUATIONER
 • FÅ NY INSPIRATION
© Lecture. All rights reserved.