KONFLIKTHANTERING - EN VIKTIG KUNSKAP I DAGENS SAMHÄLLE

Om du alltid gör det du alltid gjort, får du alltid det du alltid fått !!

I dagens samhälle har konflikthantering blivit en allt mer viktig kunskap och förmåga hos oss individer. I vårt västerländska samhälle lever vi under relativt stor press och hög stress vilket leder till att vi möter allt fler konfliktsituationer.

Konflikter upplevs ofta som hot, men de kan också vara stimulerande och utvecklande (vilket de bör vara). Det som behövs är förmågan hos oss som individer att tillsammans kunna lösa konflikter på ett mer konstruktivt sätt än vad som görs idag.

Förmågan att inte skapa ”förlorare” runt sig eller att själv inte bli en ”förlorare” är inte alltid enkel.

Håkan Linde-Nilsson, lärare och uppskattad föredragshållare under flera år vid Göteborgs- och Linköpings Universitet, håller levande och medryckande föreläsningar och utbildningar i ämnet konflikthantering. Han har under många år haft inspirerande utbildningar för lärare, skolledare, chefer och grupper inom privata företag. Han arbetar också med team-building och förebyggande konfliktarbete.

Föreläsningar om

Konflikter i Skolan

Är vi lärare förberedda på att hantera och klara av konfliktsituationer eller behövs det mer kunskap?

Konflikter på Företaget

Om konflikten beror på arbetet eller om arbetet blir lidande bör man ta tag i dem.

  • GRUPPEN DU HADE I KONFLIKTHANTERING TYCKTE ÅTER ATT DET VAR DEN BÄSTA FÖRELÄSNING DE HAFT OCH VILL HA DIG MER!!

    CHRISTINA
  • FANTASTISK DAG! HAR FÅTT LÄRA MIG MÅNGA NYA SAKER OM MINA KOLLEGOR. BRA BLANDNING UNDER DAGEN MED ÖVNINGAR, OCH DU ÄR EN FANTASTISKT BRA TALARE. TACK FÖR EN MYCKET GIVANDE DAG!
    LENA, LÄRARE
  • TOPPEN! LÄRORIKT! TÄNKVÄRT! OMTUMLANDE! LUSTFYLLT! LYSSNAR GÄRNA IGEN!
    GÖRAN, CHEF
© Lecture. All rights reserved.